EKMANS TRUCKFÖRARUTBILDNING SKÖVDE

Vad krävs för att bli truckförare?

 

För att bli truckförare behöver du en godkänd truckförarutbildning. Det kan vi ge dig, oavsett om du behöver en truckutbildning för ditt företag eller om du är privatist. Efter utbildningen av våra godkända instruktörer får du framföra truckar på alla arbetsplatser.

Vi arbetar enligt TLP 10 (truckläroplan 10). Riktlinjerna vill ge en grund för höjd kompetens hos truckförare med målet att:

  • öka säkerheten

  • minska personskadorna

  • förbättra effektiviteten

  • sänka kostnaderna.

 

Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter – TLP10 »

 

Vilka truckar får jag köra?

I riktlinjerna har man delat in de 18 olika trucktyperna som finns i fyra kategorier:

  • A-truckar är låglyftande truckar och ledstaplare.

  • B-truckar är höglyftande truckar, till exempel motvikts- och skjutstativtruckar.

  • C-truckar är olika former av stora truckar, till exempel containertruckar och timmertruckar.

  • D-truckar är drag-, flak- och terminaltruckar.

 

Utbildning mobila arbetsplattformar, ex, saxlift, bomlift etc: ring 0703-57 43 09 »

Truckutbildning när du vill

 

Vi håller kurser regelbundet och vi hjälper dig får rätt truckförarutbildning efter dina förutsättningar, förhållanden och maskiner. Vi har alltid en kurs som passar dig. Vi för företagare och om du tar truckkortet privat. Vi kan lägga kursen när det passar dig bäst, dagtid, kväll, helger eller nattetid; du kan ta kortet när du tycker är bäst.

 

​Beställ utbildning för truck

 

För privatister sker truckförarutbildningen vid våra kontor i Linköping och Skövde.

truck, truckar, truckförarutbildning

Magnus Gunnarsson

Godkänd instruktör   

TYA TLP 10

0500-41 74 70

0703-57 43 09

mg@ekmansmaskin.se

1/2