EKMANS TRUCKFÖRARUTBILDNING

Vad krävs för att bli truckförare?

För att bli truckförare behöver du en godkänd truckförarutbildning. Utbildade truckförare minskar antalet truckolyckor och främja en effektiv produktion.

Vad krävs för att få köra truck?

Generellt gäller att en truckförare:

  • ska ha fyllt 18 år
  • ska ha lämpliga fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet
  • gott omdöme och ansvarskänsla
  • ska ha dokumenterade kunskaper och färdigheter för att använda trucken säkert
  • ska ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd för att få köra truck på arbetsplatsen.

Efter utbildning oss på Ekmans får du framföra truckar på alla arbetsplatser. Våra godkända instruktörer arbetar enligt TLP 10 (truckläroplan 10) och vår truckutbildning riktar sig till både företag och privatister.

Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter – TLP10 »

Vilka truckar får jag köra?

I riktlinjerna har man delat in de 18 olika trucktyperna som finns i fyra kategorier.

  • A-truckar är låglyftande truckar och ledstaplare.

  • B-truckar är höglyftande truckar, till exempel motvikts- och skjutstativtruckar.

  • C-truckar är olika former av stora truckar, till exempel containertruckar och timmertruckar.

  • D-truckar är drag-, flak- och terminaltruckar.

Utbildning mobila arbetsplattformar, ex, saxlift, bomlift etc: ring 0703-57 43 09 »

Jan-Olof Karlsson
Godkänd instruktör
TYA TLP 10
013-35 70 41
0703-57 43 01
jo@ekmansmaskin.se

Magnus Gunnarsson
Godkänd instruktör
TYA TLP 10
013-35 70 43
0500-41 74 70
0703-57 43 09
mg@ekmansmaskin.se

Annika Persson
Administration
ap@ekmansmaskin.se

Möjlighet till eLearning

Truckutbildning när du vill

Vi hjälper dig får rätt truckförarutbildning till ditt företag, efter dina förutsättningar, förhållanden och maskiner. Vi har alltid en kurs som passar dig eftersom vi håller kurser regelbundet. Vi kan lägga kursen när det passar dig bäst, dagtid eller kväll, allt för att ni ska slippa produktionsstopp